Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Tử Vi 12 Cung Hoàng Đạo năm 2012

0 nhận xét
Xem tử vi 12 cung hoàng đạo năm 2012
XEM TỬ VI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO 2012

- Xem Tử vi 12 cung hoàng đạo bao gồm: Dương Cưu - Aries, Kim Ngưu - Taurus, Song Sinh - Gemini, Cự Giải - Cancer, Sư Tử - Leo, Xử Nữ - Virgo, Thiên Bình - Libra, Bò Cạp - Scorpio, Nhân Mã - Sagittarius, Ma Kết - Capricornus, Bảo Bình - Aquarrius, Song Ngư - Pisces
- Đầy đủ nội dung: Sự nghiệp, Tình duyên, Sức khỏe, Tiền tài.
Dương Cưu - Aries (21/3 - 19/4)
xem tử vi cung Dương Cưu 2012
Kim Ngưu - Taurus (20/4 - 20/5)
xem tử vi cung Kim Ngưu 2012
Song Sinh - Gemini (21/5 - 21/6)
xem tử vi cung Song Sinh 2012
Cự Giải - Cancer (22/6 - 22/7)
xem tử vi cung Cự Giải 2012
Sư Tử - Leo (23/7 - 22/8)
xem tử vi cung Sư Tử 2012
Xử Nữ - Virgo (23/8 - 22/9)
xem tử vi cung Xử Nữ 2012
Thiên Bình - Libra (23/9 - 22/10)
xem tử vi cung Thiên Bình 2012
Bò Cạp - Scorpio (23/10 - 21/11)
xem tử vi cung Bò Cạp 2012
Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12)
xem tử vi cung Nhân Mã 2012
Ma Kết - Capricornus (22/12 - 19/1)
xem tử vi cung Ma Kết 2012
Bảo Bình - Aquarrius (20/1 - 18/2)
xem tử vi cung Bảo Bình 2012
Song Ngư - Pisces (19/2 - 20/3)
xem tử vi cung Song Ngư 2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét