Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Đoán điềm tai ù

0 nhận xét
Đoán điềm tai ù
Triệu chứng ù tai gần giống như lúc tắm bị nước vào tai lùng bùng, y như gió thổi mạnh vào. Đó là một điềm xảy ra bất ngờ và rất dễ nhận.
Ù tai có những giá trị khác nhau và riêng rẽ giữa tai phải và tai trái, khác với tai nóng.

Tay trái
- 23 giờ đến 1 giờ Có người khác phái đang mong nhớ.
- 01 giờ đến 03 giờ Mang lời ăn tiếng nói.
- 03 giờ đến 05 giờ Có việc hao tài, nhưng không đáng kể
- 05 giờ đến 07 giờ Có kẻ rình rập, đề phòng mất trộm.
- 07 giờ đến 09 giờ Có việc phải đi xa.
- 09 giờ đến 11 giờ Tai biến nặng nề, đề phòng xe cộ.
- 11 giờ đến 12 giờ Người thân từ xa về, có sự vui vẻ trong nhà.
- 13 giờ đến 15 giờ Có người mời ăn uống.
- 15 giờ đến 17 giờ Có người rủ đi du lịch.
- 17 giờ đến 19 giờ Đề phòng mất đồ trong nhà.
- 19 giờ đến 21 giờ Có ăn uống.
- 21 giờ đến 23 giờ Tin vui, có tài lợi vào.

Tai phải
- 23 giờ đến 1 giờ Hao tài còn mang tai tiếng.
- 01 giờ đến 03 giờ Có việc kiện thưa. Ít phần thắng, nhiều phần thiệt.
- 03 giờ đến 05 giờ Có cải vả giữa vợ chồng, nên nhường nhịn nhau kẻo đỗ vở.
- 05 giờ đến 07 giờ Có khách quí đến thăm hoặc dạm hỏi.
- 07 giờ đến 09 giờ Có người đến cạnh nhờ vã mình.
- 09 giờ đến 11 giờ Tài đến bất ngờ, vui trong nhà.
- 11 giờ đến 12 giờ Có người trong thân đến thăm.
- 13 giờ đến 15 giờ Có tin từ xa đưa về.
- 15 giờ đến 17 giờ Người vắng nhà từ lâu bỗng nhiên trở lại.
- 17 giờ đến 19 giờ Có người mời hợp tác trong công việc lợi lộc.
- 19 giờ đến 21 giờ Có của bất ngờ.
- 21 giờ đến 23 giờ Có rượu thịt, ăn uống. Hoặc có người mời dự tiệc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét