Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Cách cúng sao Thủy Diệu - Merkur

0 nhận xét
Cách cúng sao Thủy Diệu - Merkur
Thuỷ diệu thuộc về thuỷ tinh
Trong năm nhục nhục chống kình hiểm nguy
Đạo tặc phản phúc có khi
Huyền võ chiếu mệnh lâm thời tà gian
Nam nữ vận mệnh bất an
Tháng mười tháng bốn ly tràn bi ai
Văn thơ khẩu thiệt có hoài
Hành lo bày kế đa mưu với người
Tay khó chẳng khỏi sầu ưu
Mất tiền hao của phiêu lưu giữ gìn
Gặp người quen lạ chớ tin
Bạc tiền mượn hỏi chớ mà lầm khinh

Quý bạn bị sao Thủy Diệu (Merkur) chiếu mạng.
Hạn gặp Thủy Diệu nam hay nữ, có thể gặp những chuyện buồn trong tháng 4 và tháng 8 Âm Lịch.

Về Sao
Sao Thủy Diệu này có kiết, có hung. Đàn ông đi làm ăn khá, đi xa có tài lợi. Đàn bà hay có tai nạn, kỵ đi sông sâu, kỵ tháng 4, tháng 8.

Về Hạn
Hạn Ngũ Mộ (tiểu hạn) xấu, hao tán tài của.
Nếu quý khách muốn cúng sao, thì cần sẵn nhang đèn, trà, trái cây, đoạn theo phương pháp cúng sao ở dưới mà cúng cho đúng ngày.

Cách Cúng Sao
Sao này thuộc hành Thủy, xuất hiện mỗi tháng ở hướng Bắc, vào ngày 21 âm lịch, giờ Hợi (22 giờ - 24 giờ).

Bài vị: Giấy màu đen. Viết tên Bắc Phương Nhâm Quí Thủy Diệu Tinh Quân Vị Tiền.

Lễ vật: Hương đăng, trà, quả với 7 ngọn đèn đặt theo các vị trí ngôi sao như hình. Bàn lễ lạy đặt về hướng Bắc.

Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Thủy Đức Kim Nữ Cung Đại Thánh Bắc Phương Nhâm Quí Thủy Diệu Tinh Quân Vị Tiền.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét