Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Cách cúng sao Mộc Đức - Jupiter

0 nhận xét
Cách cúng sao Mộc Đức - Jupiter
Hành niên mà gặp Mộc Tinh,
Đàn bà chẳng lợi giữ gìn tốn hao.
Tuy là chút đỉnh đớn đau,
Năm này tháng nọ việc nào cũng xuôi.
Đàn ông con mắt đau rồi,
Đàn bà bệnh máu lôi thôi có gì.
Hôn nhân hòa hiệp tương nghi,
Trong nhà già trẻ đều thì bình an.

Quý bạn bị sao Mộc Đức (Jupiter) chiếu mạng.
Hạn gặp Mộc Đức nam hay nữ, tháng Chạp là tháng tốt nhất trong năm.

Về Sao
Sao Mộc Đức này là kiết tinh (sao tốt). Đàn ông hay bị đau con mắt, cưới gả tốt, ăn nói bình an, có tài lợi. Đàn bà hay đau máu chút ít, tháng chạp làm ăn phát tài lợi khá.

Về Hạn
Hạn Huỳnh Tuyền (đại hạn) gặp bệnh nặng có thể nguy vong, cẩn thận giữ gìn sức khoẻ.
Nếu quý khách muốn cúng sao, thì cần sẵn nhang đèn, trà, trái cây, đoạn theo phương pháp cúng sao ở dưới mà cúng cho đúng ngày.

Cách Cúng Sao
Sao này thuộc về hành Mộc, xuất hiện tại hướng chánh Đông vào ngày 25 âm lịch mỗi tháng, hồi giờ Tý (24 giờ - 02 giờ).

Bài vị: Dùng giấy màu xanh. Viết tên Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân Vị Tiền.

Lễ vật: Hương đăng, trà, quả với 20 ngọn đèn đặt theo các vị trí ngôi sao như hình. Bàn lễ đặt về hướng chánh Đông.

Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Thanh Văn Cung Đại Thánh Trung Quang Triều Nguyên Mộc Tinh Quân Vị Tiền.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét