Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Xem tử vi 2012

0 nhận xét
Xem tử vi 2012
XEM TỬ VI 2012
HẠN VẬN TỐT XẤU NĂM NHÂM THÌN [ 2012 - 2013 ]

- Xem Tử vi 12 con giáp năm Nhâm Thìn các tuổi: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi
- Đầy đủ nội dung: Vận hạn, Sự nghiệp, Tình duyên, Sức khỏe, Tiền tài.
- Hướng dẫn cúng sao giải hạn, hướng xuất hành, màu sắc phù hợp...
Tuổi Tý
Giáp Tý (02.02.1984 - 19.02.1985)
Canh Tý (28.01.1960 - 14.02.1961)
Bính Tý (19.02.1996 - 06.02.1997)
Mậu Tý (10.02.1948 - 28.01.1949)
Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973)
Tuổi Sửu
Ất Sửu (20.02.1985 - 08.02.1986)
Kỷ Sửu (29.01.1949 - 16.02.1950)
Quý Sửu (03.02.1973 - 22.02.1974)
Tân Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962)
Tuổi Dần
Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987)
Canh Dần (17.02.1950 - 05.02.1951)
Giáp Dần (23.01.1974 - 10.02.1975)
Nhâm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963)
Tuổi Mão
Ất Mão (11.02.1975 - 30.01.1976)
Đinh Mão (29.01.1987 - 16.02.1988)
Quý Mão (25.01.1963 - 12.02.1964)
Tân Mão (06.02.1951 - 26.01.1952)
Tuổi Thìn
Bính Thìn (31.01.1976 - 17.02.1977)
Giáp Thìn (13.02.1964 - 01.02.1965)
Mậu Thìn (17.02.1988 - 05.02.1989)
Nhâm Thìn (27.01.1952 - 13.02.1953)
Tuổi Tỵ
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966)
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978)
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990)
Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954)
Tuổi Ngọ
Bính Ngọ (21.01.1966 - 08.02.1967)
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991)
Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955)
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979)
Tuổi Mùi
Ất Mùi (24.01.1955 - 11.02.1956)
Đinh Mùi (09.02.1967 - 29.01.1968)
Kỷ Mùi (28.01.1979 - 15.02.1980)
Quý Mùi (04.02.1943 - 24.01.1944)
Tân Mùi (15.02.1991 - 03.02.1992)
Tuổi Thân
Bính Thân (12.02.1956 - 30.01.1957)
Canh Thân (16.02.1980 - 04.02.1981)
Giáp Thân (25.01.1944 - 12.02.1945)
Mậu Thân (30.01.1968 - 16.02.1969)
Nhâm Thân (04.02.1992 - 22.01.1993)
Tuổi Dậu
Ất Dậu (13.02.1945 - 01.02.1946)
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958)
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970)
Quý Dậu (23.01.1993 - 18.02.1994)
Tân Dậu (05.02.1981 - 24.01.1982)
Tuổi Tuất
Bính Tuất (02.02.1946 - 21.01.1947)
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971)
Giáp Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995)
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959)
Nhâm Tuất (25.01.1982 - 12.02.1983)
Tuổi Hợi
Ất Hợi (31.01.1995 - 18.02.1996)
Đinh Hợi (02.01.1947 - 09.02.1948)
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960)
Quý Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984)
Tân Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét