Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Đoán điềm nồi kêu

0 nhận xét
Đoán điềm nồi kêu
Nồi đặt lên bếp chưa nóng, tự nhiên có tiếng phát ra như tiếng nước sôi, mặc dầu bên trong không phải là nước. Đó là điềm đem tới báo sự kiết, hung.

- 23 giờ đến 1 giờ Có người mang quà đến biếu.
- 01 giờ đến 03 giờ Tài lợi sẽ vào.
- 03 giờ đến 05 giờ Tai họa sẽ đến, gây rối rắm trong gia đình.
- 05 giờ đến 07 giờ Có người gây sự, sẽ đến tụng đình.
- 07 giờ đến 09 giờ Điềm lành, yên vui kéo dài.
- 09 giờ đến 11 giờ Lợi lộc tới tấp nhưng phải đề phòng lợi vào lời ra.
- 11 giờ đến 12 giờ Có cải vã, nên nhường nhịn là hơn.
- 13 giờ đến 15 giờ Đề phòng rủi ro, nhất là nên tránh đi sông, biển.
- 15 giờ đến 17 giờ Có tin từ xa về, vui vẻ.
- 17 giờ đến 19 giờ Có của bất ngờ, thử mua vé số.
- 19 giờ đến 21 giờ Có người rủ đi ăn nhậu.
- 21 giờ đến 23 giờ Có tranh tụng nhưng thắng lợi về mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét